Machtsmisbruik vliegticket voucher

Corona-voucher vliegticket is in steijs met de wet. De Minister heeft een formele Aanwijzing gegeven aan de ILenT om niet te handhaven. Dit heet: d├ętournement de pouvoir (machtsmisbruik): het gebruiken van een publiekrechtelijke bevoegdheid (i.c.: het als bestuursorgaan geven van een aanwijzing) voor een ander doel dan waarvoor de wetgever die bevoegdheid heeft verleend (i.c.: het veilig stellen van de belangen van de aandeelhouder). De Staat is aansprakelijk te stellen voor alle schade en gevolgen die partijen lopen nu er niet gehandhaafd wordt en er geen garantie bestaat dat geld wordt gerestitueerd voor en na enig faillissement van een airline.