Contracten met leveranciers

Een reisorganisatie loopt grote risico’s en is bijna altijd aan te spreken op schade uit hoofde van de Richtlijn Pakketreizen en Gekoppelde Reisarrangementen (EG 2015/2302). Hoe kan ik deze aansprakelijkheid beperken of minimaliseren?