Schade & regres

Er wordt schade geleden en deze wilt u verhalen, of de aansprakelijkheid moet verlegd worden. Contracten met leveranciers zijn er soms niet of deze moeten uitgelegd of aangepast worden.