Inspectie Luchtvaart informeert Minister over vouchers; correct?

De Minister heeft de Kamer op 20 juli 2020 geïnformeerd over de resultaten van een onderzoek van de ILent (Inspectie Luchtvaart). Het onderzoek betrof een inspectie op de naleving van de uitgifte van vouchers. Onderzocht is of de luchtvaartmaatschappijen de Verordening EG 261/2004 naleven. Met name of de passagiers de kéuze kregen tussen een voucher en of de terugbetaling.

De ILenT stelt, en ook de Minister aan de Kamer, dat Lufthansa, British Airways, Easyjet, Ryanair en Delta vanaf het begin de passagiers voor beide keuzes hebben gesteld. Klopt dit? Zeg het maar. Zie rapport: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/07/20/inspectierapport-luchtvaartvouchers/inspectierapport-luchtvaartvouchers.pdf