Kabinet past wet aan. Verplichte quarantaine kan snel opgelegd

Op 11 augustus is de Kamer geïnformeerd over een voornemen om artikel 35 van de Wet Publieke Gezondheid aan te passen en zo een quarantaineplicht op te leggen aan reizigers die uit een COVID-gebied Corona virus) komen. Artikel 35 is bij voorstel van wet nu gewijzigd. Zie https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e7d1d7bf-f8e3-4e48-87f3-5036bdafdfeb&title=Internationaal%20personenverkeer%20in%20relatie%20tot%20COVID-19.docx

Zie https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e7d1d7bf-f8e3-4e48-87f3-5036bdafdfeb&title=Internationaal%20personenverkeer%20in%20relatie%20tot%20COVID-19.docx