Vorderingen en claims

Uw bedrijf raakt verzeild in een geschil of procedure. Wij kunnen u helpen met een analyse of concept, of u snel te woord staan voor een eerste inschatting van de risico’s.