Coördinatie quarantaine en testen Agenda Gezondheidsministers

Het Duits voorzitterschap is voornemens te spreken over de onderlinge coördinatie van quarantainemaatregelen alsmede coördinatie van gehanteerde testregimes door verschillende lidstaten in geval van internationale reizen. Dit gebeurt in een videoconferentie op 4 september met de EU-gezondheidsministers.

Het krachtenveld rond deze agenda: Lidstaten hanteren een verschillend beleid ten aanzien van testen en quarantaine bij internationale reizen. Dit is lidstaten ook voorbehouden. Enkele lidstaten, waaronder enkele grote lidstaten en lidstaten die economisch sterk afhankelijk zijn van toerisme, dringen aan op meer intensieve coördinatie van maatregelen om verspreiding van het virus te beperken, waaronder test- en quarantainebeleid.