Europese Commissie doet voorstel mbt reisadviezen

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om te komen tot gemeenschappelijke en betere informatieverschaffing aan reizigers door de lidstaten. Zie het voorstel: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1555