Europese Rekenkamer onderzoekt luchtvaart en controle op rechten passagiers

De Europese Rekenkamer heeft in vervolg op een eerdere audit in 2018 aangekondigd een onderzoek te starten naar de controle en handhaving op passagiersrechten. Vele lidstaten hebben de luchtvaart trachten te beschermen middels nationale wetgeving om vouchers te kunnen afgeven of terugbetaling te vertragen en hebben staatssteun of leningen gegeven.

De Europese Commissie was al zogenaamde inbreukprocedures gestart tegen de lidstaten die hiermee het Europees recht overtraden; de Verordening EG 261/2004 die stelt dat passagiers hun geld binnen 7 dagen na annulering moesten terughebben.

Niet geheel toevallig lijkt dit onderzoek te starten na het Verslag van de Europese Commissie over de Richtlijn Pakketreizen. Zie https://debray.nl/europese-commissie-rechten-consumenten-nog-beter-beschermen/ Hier viel te lezen dat de rechten van consumenten (nog) beter beschermd moeten worden. Het vertrouwen van de consument in de reiswereld is kennelijk in de ogen van de Europse Commissie ernstig geschaad.

De Europese Rekenkamer kijkt echter niet specifiek naar airlines, maar met name naar Brussel, de middelen (wetgeving) die men heeft en al dan niet benut, de staatssteun die wordt gegeven aan de luchtvaart etc. Wordt er voldoende gedaan om de rechten van passagiers of consumenten te beschermen en te handhaven? Het onderzoek van de Rekenkamer lijkt de middelen of argumenten te moeten versterken om de Europese Commissie handvaten te geven en/of de Europese Commissie op de vingers te zullen tikken als er teveel politieke of financiƫle steun wordt gegeven of toegelaten terwijl de consumentenbescherming onvoldoende gewaarborgd wordt.

Voor de aankondiging zie: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP21_04/AP_air_passenger_rights_EN.pdf