Reisorganisator wil betalen via wederverkoper. Vervolg

Gisteren is een recent vonnis gepubliceerd over een reisorganisator (Style in Travel) die gehouden werd een reiziger rechtstreeks te restitueren. Dit omdat de reiziger een voucher weigerde. Zie ook https://debray.nl/rechtbank-reisorganisator-moet-terugbetalen-niet-de-doorverkoper-voucher-niet-geaccepteerd/

Allicht vragen lezers zich af waaróm de procedure überhaupt gevoerd werd. Hoe leuk is het dan dat de CEO van de betreffende reisorganisatie contact opneemt. Alleraardigst overigens. De CEO wilde graag nog iets toelichten of mogelijk rechtzetten.

De onwil en mógelijkheid om terug te betalen was geen enkel punt van discussie. Zo wordt benadrukt. En ook terug te lezen in het vonnis. De vraag die Style beantwoord wilde zien was of zij gehouden kunnen worden direct aan de reiziger terug te betalen. Niet VIA de tussenpersoon. De bereidheid was er namelijk om de restitutie via de tussenpersoon te laten verlopen.

Natuurlijk loopt de reisorganisator hiermee een risico. Indien de tussenpersoon tussen moment van betaling en uitbetaling aan de reiziger zou failleren, heeft die reisorganisator nog steeds een betalingsplicht. In die zin werd een principiële discussie gevoerd. De rechtbank is hier geheel niet aan toe gekomen. Terecht ook. Deze heeft gewoon de wet toegepast. De wederverkoper, zo is geoordeeld, is gewoonweg geen partij in deze cq niet de aan te spreken partij. De overeenkomst bestaat tussen de reiziger en de reisorganisatie. Het was inderdaad ‘leuk’ geweest als de rechter zich had uitgelaten in de zin van ‘wat wordt hier nu moeilijk gedaan, het geld komt via een andere partij of rekeningnummer binnen’. Daar liet de rechter zich – logischerwijs ook – niet over uit.

Dit zegt wel weer iets over restituties van airlines die via OTA’s, consolidators etc worden gepleegd. Of de vaak gehoorde klacht van partijen dat de airline gewoonweg doorverwijst naar zo’n tussenpersoon. Ook dan geldt echter; spreek de airline aan, zo nodig in rechte. De vervoersovereenkomst is tussen de luchtvaartmaatschappij en de passagier gesloten. Het keer op keer terugverwijzen naar bijvoorbeeld een Gate1, Opodo of Tix houdt geen stand. En probeer ze maar eens te bereiken of iets te bereiken…