Staking luchtvaart geen buitengewone omstandigheid. Arrest Hof van Justitie EU 23 maart 2021

Het HvJEU heeft vandaag in een eindelijk verschenen arrest geconcludeerd dat een aangekondigde staking van luchtvaartpersoneel geen beroep op buitengewone omstandigheden (overmacht) oplevert. Passagiers hebben in beginsel recht op compensatie op grond van de Verordening EG 261/2004 (DBC ook genoemd). Zie: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210044en.pdf