TUI verliest opnieuw

Al meer dan een jaar geleden al weer verloor TUI voor de Geschillencommissie Reizen zaken met betrekking tot het Corona-voucher. Zie ook https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:118 TUI stapte daarna naar de rechter om het bindende advies te laten toetsen door de civiele rechter. Zonder succes blijkt nu.

In een eerder bindend advies oordeelde de Geschillencommissie dat consumenten, conform de Richtlijn EG 2015/2302, ook in omstandigheden als de Corona-crisis, recht hebben op teruggave van de reissom en het recht hebben een voucher af te wijzen. Niks nieuws eigenlijk. Hoezeer de pandemie de reisbranche ook (verschikkelijk!) geraakt heeft, dan nog geldt de wet.

TUI was het niet eens met de adviezen van de Geschillencommissie en meende dat de commissie haar boekje te buiten ging, en niet zou mogen oordelen inzake annuleringen als gevolg van Corona. TUI meende dat de commissie niet bevoegd was (de klacht zou niet ontvankelijk moeten zijn) nu er geen sprake was van een tekortkoming), er eigenlijk geen overeenkomst had bestaan en het advies onredelijk/onbillijk zou zijn.

De rechtbank heeft TUI op alle punten in het ongelijk gesteld. De rechter benoemt nog wel begrip te hebben voor de uitgifte van de coronavouchers, maar laat met dit vonnis ook blijken dat de wet gewoon getoetst wordt. Niet meer, niet minder. En de Geschillencommissie bevoegd was.