Voucherbank komt, maar zeker niet voor 1 december.

In recent gepubliceerde Kamerstukken is een motie van Aartsen aan de orde gekomen. Hierin wordt de kredietfaciliteit voor de reisbranche (voucherbank) voorgesteld. Zie ook https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fe801190-f408-4b5b-b1a3-c5876fc9aa3c&title=Motie%20van%20het%20lid%20Aartsen%20c.s.%20over%20een%20voorstel%20voor%20een%20kredietfaciliteit%20gekoppeld%20aan%20bestaande%20vouchers.pdf

De Staatssecretaris bevestigde deze week al dat de voucherbank er gaat komen. Zij geeft nu ook aan dat er nog vele haken en ogen aan zitten en meer onderzoek nodig is. Dit alvorens zij details zal prijsgeven hoe de kredietfaciliteit er uit gaat zien, voor wie en onder welke voorwaarden.

Ondanks een dringend verzoek vanuit de Kamer om voor 1 december alle onderzoeken te hebben afgerond en alle vragen te kunnen beantwoorden, geeft de Staatssecretaris geen harde deadline. Pas na afronding van de onderzoeken en het bieden van een brief aan de Kamer waarin alle vragen en mitsen en maren worden uiteengezet, kan de Kamer oordelen over de motie en uitwerking van de voorgenomen en wel al toegezegde voucherbank.

Zie https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2fe24453-6053-4dff-aeb3-db7c406caeb3&title=VAO%20Toerisme%20%28AO%20d.d.%2009%2F09%29%20%28ongecorrigeerd%20stenogram%29.docx